„Omnia conando
docilis sollertia vincit”
Manilius

2016. április 1-jén módosul az Eljárási szabályzat.

A 3.§-ban kiemelt hangsúlyt kapott, hogy az eljáró tanács minden tagja egyaránt felelős az eljárás  gyors és hatékony befejezésének aktív előmozdításáért.

A 24.§-ban a felek személyében történő változás lehetséges esetei kiegészültek a jogutód önkéntes perbelépésének, kérelemre történő perbevonásának, valamint a jogelőd elbocsátásának alapvető feltételeivel.

A módosított rendelkezések a folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazandók.

Fontos tudnivalók